Sectorspecialisten

De werknemers binnen WHS Interim en advies zijn allen gespecialiseerd in de publieke sector. Onze medewerkers zijn hierbij continu up-to-date van de laatste ontwikkelingen in het publiek domein en kunnen hierdoor onze klanten voorzien van relevant bedrijfsadvies.  Vooral in een veranderende organisatie in een steeds veranderende sector worden deze aspecten van steeds groter belang.  Door ons puur te richten op de publieke sector kunnen wij onze rol als sparringpartner optimaal invullen, met alle voordelen voor u van dien.

Louter senior professionals

Het belangrijkste credo van onze organisatie is ‘het leveren van hoge kwaliteit tegen een eerlijke prijs’. Wij beseffen ons dat alle accountantsorganisaties dit pretenderen. De wijze waarop wij hieraan invulling geven is bij onze organisatie uniek ten opzichte van de andere kantoren.  Wij werken louter met senior professionals (meer dan 15 jaar relevante praktijkervaring in de publieke sector). Dit is een belangrijk onderscheid. Dit houdt in dat u een team krijgt die stoelt op jarenlange praktijkervaring. Geen irrelevante vragen of ellenlange uitlegsessies. U bent immers geen opleidingsinstituut, maar een organisatie die een waardige gesprekspartner en een kritische accountant op de werkvloer alsmede op bestuursniveau verdient. Op deze wijze kunnen wij onze belofte op een efficiënte en vlotte controle ook daadwerkelijk waarmaken.

Pragmatische aanpak

Wij staan garant voor een open en pragmatische aanpak, waarbij kennisoverdracht en heldere communicatie belangrijk zijn in de samenwerking met u. Wij maken bij de uitvoering van onze controle zoveel mogelijk gebruik van de door uw organisatie geïmplementeerde checks & balances en sluiten daarbij volledig aan bij uw planning-en-control cyclus. In onze communicatie organiseren we korte lijnen met u en ons team.

Eerlijke prijs

De prijs die wij rekenen voor onze dienstverlening is een eerlijke en concurrerende prijs. Onze organisatie is klein en flexibel. Doordat we niet te kampen hebben met dure overheadskosten die naar klanten doorberekend dienen te worden, kunnen we zeer scherp offreren. U betaalt dus alleen voor onze directe dienstverlening. Wel zo eerlijk toch?

Bel of mail ons.

Kunnen wij u helpen?