Audit readiness

Een kwalitatief goed balansdossier

De totstandkoming van de jaarrekening inclusief adequate dossiervorming is een intensief en complex proces. In een korte periode komt er een hoge piekbelasting op uw organisatie te liggen. Hierbij bent u steeds meer afhankelijk van een tijdige aanlevering van verantwoordingsinformatie vanuit uw verbonden partijen en zorgleveranciers, bijvoorbeeld ten aanzien van het Sociaal domein. De werkzaamheden rondom de totstandkoming van de jaarrekening lopen hierbij meestal gelijktijdig met uw reguliere werkzaamheden, terwijl deze ook gewoon door dienen te gaan. Hierdoor bestaat het risico dat u tijdelijk over onvoldoende capaciteit beschikt of dat u simpelweg tijdelijk onvoldoende gekwalificeerd personeel heeft die, mede gezien de complexiteit van de (vernieuwde) wet- en regelgeving, het gehele jaarrekeningtraject kunnen trekken. Dit zijn zomaar enkele redenen waarom je graag van onze expertise gebruik wil maken.

Audit readiness

Een kwalitatief goed balansdossier

De totstandkoming van de jaarrekening inclusief adequate dossiervorming is een intensief en complex proces. In een korte periode komt er een hoge piekbelasting op uw organisatie te liggen. Hierbij bent u steeds meer afhankelijk van een tijdige aanlevering van verantwoordingsinformatie vanuit uw verbonden partijen en zorgleveranciers, bijvoorbeeld ten aanzien van het Sociaal domein. De werkzaamheden rondom de totstandkoming van de jaarrekening lopen hierbij meestal gelijktijdig met uw reguliere werkzaamheden, terwijl deze ook gewoon door dienen te gaan. Hierdoor bestaat het risico dat u tijdelijk over onvoldoende capaciteit beschikt of dat u simpelweg tijdelijk onvoldoende gekwalificeerd personeel heeft die, mede gezien de complexiteit van de (vernieuwde) wet- en regelgeving, het gehele jaarrekeningtraject kunnen trekken. Dit zijn zomaar enkele redenen waarom je graag van onze expertise gebruik wil maken.

Wij hebben jarenlange aantoonbare praktijkervaring met audit en audit gerelateerde onderzoeken bij een groot aantal gemeenten. Onze diepgaande sectorkennis, onze omvangrijke vakkennis en de nieuwe inzichten afkomstig uit onze werkzaamheden zetten wij graag in bij uw gemeente. Wij weten precies wat uw externe accountant aan informatie nodig heeft om zijn jaarrekeningcontrole efficiënt uit te kunnen voeren. Ons doel: ervoor zorgen dat uw jaarrekeningtraject soepel verloopt!

Wij hebben jarenlange aantoonbare praktijkervaring met audit en audit gerelateerde onderzoeken bij een groot aantal gemeenten. Onze diepgaande sectorkennis, onze omvangrijke vakkennis en de nieuwe inzichten afkomstig uit onze werkzaamheden zetten wij graag in bij uw gemeente. Wij weten precies wat uw externe accountant aan informatie nodig heeft om zijn jaarrekeningcontrole efficiënt uit te kunnen voeren. Ons doel: ervoor zorgen dat uw jaarrekeningtraject soepel verloopt!

In het kader van ontzorging van uw organisatie kunt u onder andere gebruik maken van onze inzet op de volgende gebieden:

  • Ondersteuning bij het jaarrekeningproces, waaronder het inrichten van de jaarrekening(dossier), het verzamelen en verwerken van de benodigde informatie, het coachen van uw medewerkers in dit traject, verzorgen van interne communicatie en afstemming met uw externe accountant;
  • Monitoring van een juiste, volledige en tijdige informatieaanlevering vanuit uw verbonden partijen en zorgleveranciers.

In het kader van ontzorging van uw organisatie kunt u onder andere gebruik maken van onze inzet op de volgende gebieden:

  • Ondersteuning bij het jaarrekeningproces, waaronder het inrichten van de jaarrekening(dossier), het verzamelen en verwerken van de benodigde informatie, het coachen van uw medewerkers in dit traject, verzorgen van interne communicatie en afstemming met uw externe accountant;
  • Monitoring van een juiste, volledige en tijdige informatieaanlevering vanuit uw verbonden partijen en zorgleveranciers.

MOGELIJKHEDEN

Jaarrekeningcontrole

Met onze toegespitste aanpak, onze ervaren en betrokken accountants leveren wij toegevoegde waarde en maken wij het verschil.

Subsidieverantwoordingen

Wij kijken vooraf met u mee om problemen achteraf te voorkomen.

Audit readiness

Wij helpen u met het tijdig realiseren van een kwalitatief goed balansdossier voor de controle van de jaarrekening.

Advies

Wij kennen uw specifieke sector als geen ander. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide sectorkennis kunnen wij u zeer gericht van dienst zijn.

Interim

U kunt op ons rekenen als u specifieke expertise nodig heeft, bij piekbelasting in de werkdruk of bij ziekte. Maar ook op managementniveau ondersteunen we u graag.

Training

Wij verzorgen met veel plezier en enthousiasme inhouse trainingen op tal van onderwerpen die specifiek op uw situatie inspelen.

MOGELIJKHEDEN

Jaarrekeningcontrole

Met onze toegespitste aanpak, onze ervaren en betrokken accountants leveren wij toegevoegde waarde en maken wij het verschil.

Subsidieverantwoordingen

Wij kijken vooraf met u mee om problemen achteraf te voorkomen.

Audit readiness

Wij helpen u met het tijdig realiseren van een kwalitatief goed balansdossier voor de controle van de jaarrekening.

Advies

Wij kennen uw specifieke sector als geen ander. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide sectorkennis kunnen wij u zeer gericht van dienst zijn.

Interim

U kunt op ons rekenen als u specifieke expertise nodig heeft, bij piekbelasting in de werkdruk of bij ziekte. Maar ook op managementniveau ondersteunen we u graag.

Training

Wij verzorgen met veel plezier en enthousiasme inhouse trainingen op tal van onderwerpen die specifiek op uw situatie inspelen.

Bel of mail ons.

Kunnen wij u helpen?

Bel of mail ons.

Kunnen wij u helpen?